Trục lợi chính sách gây thất thu tiền tỷ ở Trà Vinh

19:36 28/04/2020

Kết quả thanh tra cho thấy, việc thực hiện miễn giảm tiền sử dụng đất cho người có công tại 7/9 huyện ở Trà Vinh đã có những sai phạm, gây thất thu ngân sách số tiền hơn 11 tỷ đồng. Huyện Châu Thành xảy ra sai phạm nhiều nhất, gây thất thoát ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng.

Ý kiến bạn đọc