Bệnh viện đặc biệt dành cho chim ưng

08:45 04/11/2016

Chim ưng được coi là loài chim biểu tượng quốc gia của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE). Người UAE huấn luyện cũng như chăm sóc loài chim này một cách cẩn trọng. Từ năm 1999, thành phố Abu Dhabi quyết định cần có một bệnh viện dành riêng cho chim ưng. Thế là, Bệnh viện Chim ưng Abu Dhabi ra đời.

Ý kiến bạn đọc