Bia có màu... xanh cỏ

16:35 04/12/2013

Nhân lễ Tạ ơn theo truyền thống Thiên Chúa giáo diễn ra vào ngày 28/11 vừa qua, trên thị trường Cộng hòa Séc đã xuất hiện loại bia độc đáo có màu xanh cỏ.

Ý kiến bạn đọc