Cây quýt phát ra âm thanh

10:00 08/01/2007

Đó là cây quýt của ông Bách Tuế –  một cán bộ công an nghỉ hưu người dân tộc Mông, Trung Quốc.

Ý kiến bạn đọc