Cụ ông nhiều tuổi nhất thế giới chưa cảm thấy mình già

09:03 16/01/2018

Cụ Francisco nói rằng, cụ muốn sống thêm một vài năm nữa mặc dù tất cả bạn bè của cụ đã chết và khẳng định: "Tôi biết tôi đã già nhưng tôi không cảm thấy già".

Ý kiến bạn đọc