Được cứu sống sau 6 giờ tim ngừng đập

14:43 14/12/2019

Người nằm trên giường bệnh trong ảnh là chị Audrey Schoeman mang quốc tịch Anh, 34 tuổi, đang từ từ mở mắt trở lại cuộc sống thực tại sau 6 giờ bị ngưng tim, trở thành bệnh nhân bị ngưng tim với thời gian lâu nhất được cứu sống trong lịch sử y học thế giới.

Ý kiến bạn đọc