Dựng tượng Lenin nhân dịp 150 ngày sinh tại Đức

18:39 16/03/2020

Đây là tượng đài đầu tiên của lãnh tụ Lenin được xây dựng sau 3 thập niên nước Đức tái thống nhất.

Ý kiến bạn đọc