Giải “Nobel kiến trúc” 2017

15:35 14/03/2017

Đây là trường hợp đầu tiên có 3 người cùng được vinh dự trao giải - trong lịch sử gần 4 thập niên tồn tại giải thưởng kiến trúc Pritzker.

Ý kiến bạn đọc