Họ tên gồm toàn bộ bảng chữ cái

11:35 05/03/2015

Sau gần 2 năm theo đuổi mục đích thay tên đổi họ, cuối cùng Tòa án thành phố Bogota ở Cộng hòa Colombia đã ra quyết định, cho phép nữ công dân Ladyzunga Cyborg được chuyển sang họ tên mới gồm... tất cả 26 mẫu tự thuộc bảng chữ cái Latinh.

Ý kiến bạn đọc