Italy: Hạn chế việc chi tiêu bằng tiền mặt

17:34 22/12/2019

Hội đồng Bộ trưởng Italy (CdM) vừa thông qua quy định về hạn mức thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch tài chính, chính thức có hiệu lực kể từ đầu năm 2021.

Ý kiến bạn đọc