Kỳ tích của người giảm 174kg

22:25 26/10/2015

Sách Kỷ lục Guinness niên giám 2016 ghi nhận anh Brian Flemming 32 tuổi người Mỹ, ở thị trấn Canton, quận Wayne, tiểu bang Michigan như là "Người tự giảm trọng lượng cơ thể với số cân thừa nhiều nhất thế giới".

Ý kiến bạn đọc