Mỹ: Theo dõi bùng phát dịch bệnh từ ga tàu điện ngầm

22:35 18/03/2015

Nghiên cứu này được thực hiện bởi các nhà khoa học tại Đại học Y Weill Cornell, những người đã tiến hành nghiên cứu 466 trạm tàu điện ngầm đang hoạt động cùng một trạm đã đóng cửa. Họ tỉ mẩn làm việc với que thử thai, bao cao su đã qua sử dụng, những bãi nôn và thức ăn hỏng để thu thập mẫu xét nghiệm ở tất cả các trạm tàu điện ngầm.

Ý kiến bạn đọc