Nga: Cấm nuôi thú hoang tại gia

17:03 27/06/2019

Vào ngày 24-6, Chính phủ Liên bang Nga đã ban hành bản quy định mới, tăng gấp đôi việc cấm nuôi số lượng các loại thú hoang dã bị nghiêm cấm nuôi nhốt tại gia, nhằm bảo đảm sự an toàn cho chủ nhà, cũng như ảnh hưởng bất lợi từ môi trường phi tự nhiên lên các loài động vật.

Ý kiến bạn đọc