Người không ngủ suốt… 7 thập niên

12:45 23/06/2016

Theo các số liệu khoa học chuẩn xác thì con người sống thiếu nước không thể quá một tuần, thiếu không khí không hơn 5 phút, còn thiếu ngủ không quá 10 ngày. Nhưng Hãng tin Pháp AFP từng đưa tin rằng một người nông dân ở làng Crucevas (Liên bang Nam Tư cũ) không ngủ 22 năm mà vẫn sống, tên anh ta là Dragomir Milicevic hành nghề bưu tá.

Ý kiến bạn đọc