Nhà ảo thuật sống dưới nước trong 7 ngày

08:00 15/05/2006

Nhà ảo thuật David Blaine không mặc áo và miệng ngậm ống thở, chui vào quả cầu. Sau 1 tuần, anh sẽ tháo nguồn cung cấp dưỡng khí và cố gắng nhịn thở dưới nước lâu hơn kỷ lục đã lập là 8 phút 58 giây!

Ý kiến bạn đọc