Kỷ niệm 63 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9:

Những điều ít biết về một bài ca cách mạng

11:30 21/08/2008

Là người Việt Nam, có lẽ không ai không biết bài hát “Cùng nhau đi Hồng binh”, ít nhất là đã một vài lần được nghe:

Cùng nhau đi Hồng binh
Đồng tâm ta đều bước
Đừng cho quân thù thoát
Ta quyết chí hy sinh...”.

Ý kiến bạn đọc