Phần Lan: Phát tiền vô điều kiện cho công dân?

15:14 04/05/2018

Thu nhập cơ bản toàn dân (UBI) là một mô hình an sinh xã hội mới xuất hiện trong những năm gần đây, khi một số nền kinh tế trên thế giới đạt mức thặng dư ngân sách lớn, và mức thặng dư đó lại ngày càng tăng. Phần Lan là quốc gia đầu tiên của châu Âu (và cả thế giới) thử nghiệm mô hình an sinh xã hội mới này nhằm mục tiêu xóa bỏ tình trạng người thất nghiệp, thu nhập thấp phải sống chật vật nhờ vào các khoản trợ cấp từ các quỹ phúc lợi xã hội.

Ý kiến bạn đọc