Robot chạy nước rút

14:55 18/01/2017

Một nhóm nghiên cứu thuộc Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), đã chế tạo thành công kiểu người máy có thể chạy đua nước rút như những vận động viên điền kinh thực thụ.

Ý kiến bạn đọc