Số 13 “xui xẻo”?

13:24 17/04/2018

Bất cứ năm dương lịch nào cũng có ít nhất một ngày 13 Thứ sáu, nhưng với những người “sợ” con số 13, xui nhất là những năm có tới 3 lần Thứ sáu ngày 13. Tỉ như năm 2015 gần đây được coi là “năm hạn” của họ, với các ngày 13 - Thứ sáu rơi vào các tháng 2, tháng 3 và tháng 11 - tương tự các năm 2009 và 2012 trước đấy, cũng như năm 2026 trong tương lai vậy. Còn riêng năm 2018 này có 2 ngày trong tháng 4 và tháng 7.

Ý kiến bạn đọc