Tấm áp phích kỷ lục

19:20 05/03/2018

30 họa sĩ vẽ quảng cáo chuyên nghiệp làm việc suốt 3 ngày liền để hoàn thành tấm áp phích bộ phim dã sử Ấn Độ "Bahubali" với diện tích chiếm gần hết mặt sân bóng đá.

Ý kiến bạn đọc