Thẩm phán cao niên nhất

22:35 09/02/2012

Sách Kỷ lục Guinness niên giám 2012 ghi nhận cụ Wesley Brown 103 tuổi, như là "vị thẩm phán cao niên nhất còn tại vị".

Ý kiến bạn đọc