Vẹt nói 2 thứ tiếng

22:20 29/08/2011

Con vẹt lông xám Mittu (gốc châu Phi) trên ảnh biết nói cả tiếng Anh và tiếng Urdu nhờ được Ghaffar Ahmed (36 tuổi) nuôi và dạy cả hai thứ tiếng. Con vẹt 2 tuổi này dễ dàng chào khách theo kiểu Hồi giáo truyền thống "asalaam alaykum", và nói "bismillah" - tiếng Urdu có nghĩa là "nhân danh Thánh Allah".

Ý kiến bạn đọc