Vương quốc dành cho đàn ông

08:30 13/05/2006

Ngọn núi Athos là một núi thánh nổi tiếng của Hy Lạp. Trên ngọn núi là một tu viện với 900 đạo sĩ. Đây cũng là một địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng điều đặc biệt là chỉ những khách du lịch nam giới mới được chào đón ở nơi đây.

Ý kiến bạn đọc