Ariel Sharon: Con người quyết đoán

08:22 19/01/2006

Sharon không dừng lại trước bất cứ giới hạn "xanh" hoặc "đỏ" nào. Khi đã muốn cái gì, ông đều quyết đạt được bằng tất cả sức mạnh của mình, không đếm xỉa gì tới bất cứ ràng buộc nào về thể chế, đảng phái hay một cái gì khác. Với tính cách ấy, ông đã leo lên đến tột đỉnh quyền lực của Israel.

Ý kiến bạn đọc