Barbara Bush - người phụ nữ đặc biệt của một gia tộc lừng danh

16:35 23/04/2018

Bà Barbara Bush được xem là nhân vật trung tâm của một trong những gia đình chính trị nổi bật nước Mỹ, bà là vợ của vị tổng thống thứ 41 và là mẹ của vị tổng thống thứ 43 của nước Mỹ, đồng thời là mẹ của một thống đốc bang.

Ý kiến bạn đọc