Các chính khách làm người mẫu quảng cáo

11:45 11/12/2007

Trong nền kinh tế thị trường để có nhiều khách và cạnh tranh, người ta đã quảng cáo hàng hóa, dịch vụ với nhiều hình thức, trong đó hữu hiệu nhất là chiêu quảng cáo bằng hình ảnh “người thực việc thực, qua ảnh chụp và băng hình phát trên tivi.

Ý kiến bạn đọc