Chiến lược quân sự mới của Nhật Bản

19:30 29/06/2020

Để đối phó với những thách thức mới và cũng là để khẳng định vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế, chiến lược hải quân của Nhật Bản đang được điều chỉnh nhằm củng cố năng lực của lực lượng phòng vệ, xây dựng lực lượng hải quân theo định hướng mang tính tiến công cao hơn và cuối cùng tiến tới một sự hợp tác sâu rộng hơn với đồng minh Mỹ và các đối tác chiến lược, chứ không chỉ là "phụ thuộc" như trước nữa.

Ý kiến bạn đọc