Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và chức Chủ tịch EU

19:40 04/11/2009

Nếu Hiệp ước Lisbon được thông qua, EU sẽ bầu chọn Chủ tịch đầu tiên của khối theo tinh thần của các chính sách cải tổ cơ cấu thuộc hiệp ước này. Ngay từ bây giờ, khi Hiệp ước Lisbon còn đang vướng mắc khâu cuối cùng (chờ chữ ký của Chủ tịch nước Cộng hòa Czech), đã bắt đầu cuộc vận động bầu cử cho chức danh này. Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đang là ứng viên sáng giá nhưng cũng còn nhiều trở ngại.

Ý kiến bạn đọc