Ngoại trưởng Israel trước nguy cơ bị buộc từ chức

02:30 18/08/2009

Ngài Ngoại trưởng Israel Avidgor Lieberman - Chủ tịch đảng Beitenou, một đảng theo đường lối bảo thủ - gây nhiều tranh cãi trong và ngoài nước của chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ phải chấm dứt sự nghiệp ngoại giao của mình đồng thời đứng trước nguy cơ bị bại hoại thanh danh chính trị? Ngày 2/8 vừa qua, ông Avidgor Lieberman bị cáo buộc tham nhũng, rửa tiền và cản trở pháp luật.

Ý kiến bạn đọc