Nhìn lại hai lần đóng cửa của Chính phủ Mỹ

19:22 25/01/2018

Một đất nước mà “chính phủ đóng cửa”, nôm na là chính phủ ngừng hoạt động, thì sẽ ra sao? Nói là “đóng cửa” nhưng cũng không phải là “đóng hẳn”.

Ý kiến bạn đọc