Những chính khách lạm dụng công quỹ bị lọt vào danh sách của WB

13:55 11/04/2018

Ngân hàng thế giới (WB) có trụ sở tại Washington D.C (Mỹ), vừa cho phổ biến bản danh sách những chính khách hàng đầu nhũng lạm công quỹ nhiều nhất trong lịch sử thế giới hiện đại.

Ý kiến bạn đọc