Những cố vấn quyền lực nhất thế giới năm 2019

21:20 07/01/2020

Tất cả những người nắm quyền lực trên thế giới đều có những cố vấn, luật sư riêng, những phụ tá tin cẩn hoặc những người thầy dìu dắt. Bên cạnh đó còn có cả những người được xem là kẻ giật dây, chuyên gia khắc phục sự cố và những kẻ thao túng đầy tham vọng.

Ý kiến bạn đọc