Nội các Ukraina lần đầu tiên có 3 Bộ trưởng người nước ngoài

17:40 15/12/2014

Hơn 1 tháng sau cuộc tổng tuyển cử ngày 26/10, Quốc hội Ukraina ngày 2/12 đã bỏ phiếu thông qua các vị trí chủ chốt trong chính phủ mới. Lần đầu tiên trong lịch sử, 3 công dân nước ngoài được chỉ định nắm giữ vị trí bộ trưởng tại ba bộ quan trọng gồm Bộ Tài chính, Bộ Kinh tế và Bộ Y tế. Trước đó, chỉ có một số cố vấn nước ngoài làm việc tại các bộ.

Ý kiến bạn đọc