Nữ thủ tướng đầu tiên của quốc đảo lớn nhất thế giới

03:35 14/05/2013

Sau khi trở thành vùng đất tự trị trong thành phần Vương quốc Đan Mạch hơn 3 thập niên trước, lần đầu tiên đảo quốc Greenland mới có nữ Thủ tướng, đánh dấu tiến trình tranh đấu cho sự bình đẳng giới đã thắng thế tại đây, cũng như khẳng định vai trò của sắc dân bản địa được nâng cao.

Ý kiến bạn đọc