Thủ tướng Pháp – chính trị gia mang hồn nghệ sĩ

07:17 20/07/2005

Trên thế giới từng có những nghệ sĩ trở thành chính khách như cố Tổng thống Mỹ R. Reagan từng là diễn viên điện ảnh ăn khách. Nhưng ngược lại có những chính khách lại mang tâm hồn nghệ sĩ. Villepin - tân Thủ tướng Pháp là một ví dụ.

Ý kiến bạn đọc