Tính cách Tổng thống Venezuela Hugo Chavez

04:35 23/07/2009

Hugo Rafael Chavez Frias là Tổng thống nước Cộng hòa Bolivarian Venezuela từ năm 1999. Có thể nói không ngoa rằng Chavez là một trong vài nhân vật chính trị gây nhiều tranh luận nhất trên thế giới hiện nay. Người yêu ông thì lắm; kẻ ghét ông cũng nhiều. Ghét Chavez cay cú nhất chắc chắn phải là Mỹ, mà hễ khi nói đến thì Chavez luôn luôn gọi bằng danh từ imperio, nghĩa là đế quốc, kể cả ở thời của Barack Obama ưa cười.

Ý kiến bạn đọc