Trung - Ấn và cuộc đua căn cứ quân sự ở nước ngoài

16:13 27/05/2019

Có lẽ đã qua thời Ấn Độ đóng vai trò như “người bảo vệ” duy nhất ở Ấn Độ Dương khi Trung Quốc đang vươn mình ngày một xa hơn với sự hiện diện của các căn cứ quân sự. Trong cuộc đua này, ai sẽ là người đi xa hơn?

Ý kiến bạn đọc