Venezuela: Thắng lợi cho ông Maduro

08:25 11/12/2020

Ngày 7-12, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela (CNE) đã thông báo sơ bộ kết quả bầu cử Quốc hội diễn ra trước đó 1 ngày, với Khối yêu nước vĩ đại - liên minh các đảng cánh tả do đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành được đa số ghế tại quốc hội khóa mới.

Ý kiến bạn đọc