Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba: Tiếp tục kiên định con đường đã chọn

17:15 25/04/2016

Chiều ngày 19-4, Đại hội VII Đảng Cộng sản Cuba đã bế mạc sau khi hoàn tất chương trình làm việc kéo dài trong bốn ngày. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội, bầu đại biểu Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa mới, bầu các Bí thư Đảng và các Phó Chủ tịch nước.

Ý kiến bạn đọc