34th ASEAN Summit

ASEAN: Thách thức và bản lĩnh Tin ngày: 21/01/2020 14:14

Nhìn lại năm 2019 đầy ắp sự kiện, tình hình thế giới và khu vực châu Á-Thái Bình Dương biến động nhanh với nhiều nhân tố bất ngờ và bất định. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn trên thế giới và trong khu vực ngày càng gay gắt khiến quan hệ giữa nhiều nước nhỏ hơn như các nước ASEAN với chính các đối tác này gặp khó khăn.

PM arrives in Thailand for 34th ASEAN Summit Tin ngày: 22/06/2019 23:19

Prime Minister Nguyen Xuan Phuc and his spouse and entourage arrived in Don Mueang airport in Bangkok, Thailand, on June 22 for attending the 34th ASEAN Summit.