Abdul El-Sayed

Chính trường Mỹ xuất hiện một “Obama mới”? Tin ngày: 30/08/2017 18:35

Khi mùa tranh cử sơ bộ 2018 đang chuẩn bị khởi động, trên báo chí Mỹ đã xuất hiện những bài viết mang tính “giới thiệu” về những nhân tố mới có thể làm nên những thay đổi đột biến nào đó trong các cuộc đua tranh, không chỉ chiếc ghế nghị sĩ, mà cả ghế Thống đốc bang.