Alain Juppé

Cựu Thủ tướng Pháp trở thành ứng viên Tổng thống của phe trung hữu Tin ngày: 28/11/2016 09:58

Cựu Thủ tướng Pháp Francois Fillon đã đánh bại đối thủ của mình là cựu Thủ tướng Alain Juppé để chính thức đại diện cho phe trung hữu trong cuộc đua vào Điện Elysée

Thuật “khôi phục niềm tin” của cựu thủ tướng Alain Juppé Tin ngày: 07/09/2016 17:01

Cựu thủ tướng Alain Juppé được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhất cho cuộc bầu cử tổng thống Pháp sẽ diễn ra trong năm 2017. Ông hoạt động trên chính trường Pháp trong gần nửa thế kỷ, là ứng cử viên hứa hẹn nhất đại diện cho đảng Những người Cộng hòa (LR) của ông.