Bahnar

Brocade weaving of the Bahnar ethnic group in Gia Lai Tin ngày: 03/02/2017 12:29

In the Bahnar ethnic group’s community in Glar commune, Dac Hoa district, Gia Lai province, the trades of sculpting, forging and carpentry are considered as men’s jobs while wine making and brocade weaving are the typical trades of women.

Báu vật của tình chồng nghĩa vợ nơi núi rừng Tin ngày: 04/02/2015 15:00

Thuở cụ H’lang còn con gái, như bao sơn nữ thời bấy giờ, trước khi được tổ chức lễ cưới với cụ ông A Đơn, cụ đã nhận từ cụ ông chiếc vòng tay cầu hôn này. Từ đó đến nay đã qua bao dâu bể thời cuộc nhưng cụ vẫn gìn giữ linh vật được xem là biểu tượng tình yêu nơi núi cao rừng thẳm.