Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV Tin ngày: 20/11/2018 10:58

Sáng nay, 20-11, Quốc hội đã bế mạc kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV. Trước khi bế mạc, Quốc hội đã thông qua 3 dự án Luật quan trọng là Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch; biểu quyết thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khoá XIV.

Lạm bàn về trách nhiệm nêu gương Tin ngày: 11/10/2018 14:17

Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 2-10. Trong phiên bế mạc, ngày 6-10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trình bày bản báo cáo tổng kết với 7 nội dung đã được nghiên cứu, thảo luận tại hội nghị, trong đó có nội dung thứ 4 cực kỳ quan trọng, liên quan tới yếu tố con người, liên quan tới niềm tin của quần chúng đối với Đảng cầm quyền, được cán bộ, đảng viên, nhân dân mừng vui ủng hộ.

Xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục và nhà giáo CAND vừa hồng, vừa chuyên Tin ngày: 18/11/2016 08:13

Xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân thời kỳ chủ động hội nhập quốc tế

Kỷ niệm trọng thể 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Tin ngày: 06/01/2016 12:31

Sáng 6-1, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946 – 6/1/2016)

Tổ chức Quốc tang đồng chí Trần Đại Quang Tin ngày: 23/09/2018 15:39

Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang được tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-9-2018.