Bao Thanh Thiên

Sự thật về “Bao Thanh Thiên phá án”2 Tin ngày: 21/11/2015 19:30

Do ảnh hưởng quá lớn của những truyền thuyết, tiểu thuyết, dã sử, hý khúc… nhân vật Bao Công trong lịch sử đã trở thành một nhân vật truyền kỳ. Hý khúc đời Nguyên cứ 10 vở thì có 7 vở liên quan đến Bao Công.

‘Lang vườn’ phán chuyện Bao Thanh Thiên!4 Tin ngày: 12/04/2015 16:54

Người Việt có câu “quá mù ra mưa” nhưng ở thời công nghệ số, xu hướng biến tướng đang bị một số kẻ lạm dụng và cổ súy, ấy là chưa mù, không mù cũng cố tìm cách vống ra mưa.