Bộ trưởng Quốc phòng Australia

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Tin ngày: 24/08/2017 16:40

Chiều 24-8, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đang thăm làm việc tại Việt Nam. 

Nữ tân Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne Tin ngày: 29/09/2015 21:10

Hôm 20/9, tân Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull thông báo chỉ định Marise Payne vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng và bà trở thành phụ nữ đầu tiên trong lịch sử nước này được nhận chức vụ quan trọng như thế. Ngoài ra, 5 phụ nữ khác cũng được tham gia nội các mới của Turnbull bao gồm 21 người – nhiều hơn 2 người dưới thời của Tony Abott. Marise Payne nguyên là Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và Ngoại vụ Quốc hội Australia.