Chỉ số tăng trưởng

Thương chiến Mỹ - Trung nhìn từ bên trong Tin ngày: 09/04/2019 14:10

Cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc đã trải qua nhiều vòng đàm phán. Kể từ đầu năm 2019 đến nay cũng đã có các cuộc gặp gỡ giữa đại diện hai bên và có bước tiến triển nhất định, song có vẻ như mong muốn đi đến một thỏa thuận vẫn là một cái gì đó không thật gần. Để đưa ra một dự báo về sự kéo dài hay bao giờ kết thúc, cần nhìn vào những dữ liệu liên quan.

Chỉ số tăng trưởng sẽ chậm nếu khai thác dầu thô, than đá giảm Tin ngày: 09/05/2015 11:03

Chỉ số tăng trưởng sẽ chậm nếu khai thác dầu thô, than đá giảm là dự báo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) vừa mới đưa ra cho triển vọng tăng trưởng của năm 2015.