Chickee

Cái chết bí ẩn của “Tarzan rừng già Florida”1 Tin ngày: 31/08/2018 21:40

Những bức ảnh nổi tiếng về Trapper Nelson đã được chụp vào cuối thập niên 1940. Có bức ảnh cho thấy ông đang đứng trước túp lều Chickee, để ngực trần lực lưỡng và mặc khố. Một tay đang tóm cổ con trăn dài tới 1,8m.