Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Hai “Sáng kiến”, một cuộc cạnh tranh Tin ngày: 13/08/2018 15:45

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tăng tốc triển khai Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương bằng sáng kiến “Tầm nhìn kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương” nhằm cạnh tranh với sáng kiến “Vành đai và Con đường” của Trung Quốc.