Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

Cảnh giác với mưu đồ bôi nhọ uy tín Quân đội nhân dân Việt Nam1 Tin ngày: 26/12/2018 13:38

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”.

Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa1 Tin ngày: 21/12/2017 08:21

Dựa vào nhân dân để bảo vệ đất nước và xây dựng xã hội “quốc thái dân an” là bài học kinh nghiệm thành công mà ông cha ta đã đúc kết, gắn với những mốc son chói lọi trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. 

Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử Tin ngày: 06/05/2017 07:44

Nhân kỷ niệm 63 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7-5-1954 - 7-5-2017) và 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2017), sáng 5-5, tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học "Ngã ba Cò Nòi anh hùng - Tầm vóc và giá trị lịch sử".

BTL Cảnh vệ tổ chức về nguồn tại Tuyên Quang và Thái Nguyên Tin ngày: 17/08/2016 20:42

Ngày 17-8, Cụm thi đua số 4 của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ gồm các đơn vị Trung đoàn 600, Trung đoàn 375 và Trung đoàn 312 đã tổ chức hoạt động về nguồn, tham quan học tập tại một số di tích Cách mạng thuộc tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Thái Nguyên.

Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam Tin ngày: 29/01/2015 15:06

Thành quả vĩ đại của dân tộc, của đất nước ta trong hơn tám thập kỷ qua gắn liền với vai trò và năng lực lãnh đạo của Đảng. Thực tế lịch sử đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam tồn tại và hoạt động vì một mục tiêu duy nhất là độc lập dân tộc, chủ nghĩa xã hội, làm tất cả chỉ vì hạnh phúc, quyền sống, quyền tự do và làm chủ của nhân dân - đó là một Đảng cách mạng chân chính, là đạo đức, là văn minh...